Váš BMI je

Co je to zdravý BMI?

ondergewicht Méně než 16 těžká podvýživa
ondergewicht Mezi 16 - 20 podváha
gezond gewicht Mezi 20 - 25 zdravá hmotnost
normaal - licht overgewicht Mezi 25 – 27 mírná nadváha
normaal - overgewicht Mezi 27 -29 nadváha
overgewicht Více než 30 obezita
ernstig overgewicht Více než 40 těžká obezita