O nás

Přečtěte si o historii naší firmy a přijďte nás navštívit. Těšíme se na vás! 

V roce 1992 zřídila paní Dagmar Macháčková prodejnu racionální stravy společně s jídelnou, první svého druhu v Písku. Provozovna během krátké doby získala své stálé zákazníky a jejich počet společně s oblibou tohoto zařízení rychle narůstal. Proto v průběhu následujících 10-ti let provozovna dvakrát změnila své místo, vždy za účelem rozšíření jejích prostor. Nakonec se usídlila na adrese Budovcova ulice, č.p. 105, Písek, kde se nachází i v současnosti.

Za činnost ve svém oboru získala paní Dagmar Macháčková v roce 1999 ocenění Podnikatelka roku.

V roce 2005 prodala paní Macháčková svoji provozovnu paní Jitce Pavlátové. Ta v roce 2006 rozšířila provozovnu o nové prostory, ve kterých vznikla samoobslužná prodejna. Stávající prostory vyhradila zcela pro účely jídelny, čímž došlo k nárůstu stravovací plochy a zároveň i ke zkvalitnění služeb poskytovaných zákazníkům, např. formou nově zřízeného dětského koutku. Jídelna má nyní 60 míst k sezení a s prodejnou je propojena bezbariérovým přístupem.

Paní Jitka Pavlátová byla oceněna jako Živnostník Písecka za rok 2006. V tomtéž roce získala její provozovna také certifikát Společnost přátelská rodině.

Získali jsme tato ocenění